Uuden yritysprofiilin luominen

Mahtavaa, että olette kiinnostuneita lähtemään mukaan vastaanottamaan MiiTime-lahjakortteja. Täytättehän vielä alla olevat tiedot, niin saamme lisättyä yrityksenne käyttöpaikkahakuun. Jos teille tulee kysyttävää, olettehan meihin yhteydessä info@miitime.fi. Olemme teihin yhteydessä mahdollisimman pian.

Syötä sen pankkitilin tilinumero, johon haluat rahat siirrettävän.
Laita tähän halutessasi viitenumero, jota käytetätään tilityksessä. (ei pakollinen)
Yleiset sopimusehdot

Lahjakorttien vastaanottamista ja tilityksiä koskevat yleiset sopimusehdot
MiiTime on lahjakorttiverkkkokauppa, jonka tarkoitus on tarjota asiakkaille iloa tuovia aineettomia lahjoja lahjakorttien muodossa. Lahjakorteilla on tarkoitus myös auttaa paikallisia yrityksiä saamaan uusia asiakkaita ja näin luomaan pysyviäkin asiakassuhteita. Lahjakortteja voivat vastaanottaa ainoastaan MiiTime-verkostoon ilmoittautuneet yritykset. Liittyessä palveluntarjoajaksi me molemmat sitoudumme toimimaan näiden sopimusehtojen mukaan. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan palveluntarjoajien ja MiiTime Oy:n välillä.

1. Maksutapahtumat ja tilittäminen

1.1.1 Palveluntarjoajan suorittamat palvelut tilitetään palveluntarjoajan ilmoittamalle pankkitilille kaksi kertaa kuukaudessa. Tilityspäivät ovat kuukauden ensimmäinen ja 16. päivä. Mikäli tilityspäivä ei ole Suomessa pankkipäivä, tapahtuu tilitys seuraavana pankkipäivänä.
1.1.2 Palveluntarjoaja täyttää tilityslomakkeen sen jälkeen, kun asiakas on näyttänyt MiiTime-lahjakorttia. Tilityslomakkeen voi täyttää osoitteessa www.miitime.fi/palveluntarjoajat (vaatii sisään kirjautumisen omilla tunnuksilla).
1.1.3 Tilityksen yhteydessä palveluntarjoaja saa tilityslomakkeen sähköpostitse, jonka voi laittaa kirjanpitoon. Tilityslomakkeessa on eriteltynä palvelupalkkio ja arvolisäverot.
1.1.4 Mikäli tilitys ei ole onnistunut vääristä tai puutteellisista tiedoista johtuen, Palveluntarjoajan tulee olla yhteydessä MiiTime:n asiakaspalveluun kohtuullisessa ajassa siitä, kun Palveluntarjoaja havaitsi tai sen olisi pitänyt havaita tilityksen epäonnistuneen.
1.1.5 Lahjakortilla olevan saldon tarkistaminen ennen palvelua on palveluntarjoajan vastuulla. MiiTime Oy ei vastaa lahjakortin väärinkäytöksistä. Lahjakortin saldon pystyy tarkistamaan MiiTime:n kotisivuilla.

2. Palvelumaksut
2.1. Arvolahjakortti
2.1.1 Kulloinkin voimassa olevat palvelumaksut tiedotetaan palveluntarjoajalle palveluntarjoajien omilla sivuilla. MiiTime varaa oikeuden päivittää hinnastoa. Hinnaston muutoksista ilmoitetaan kaikille palveluntarjoajille vähintään kahta kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelupalkkio on 1.1.2023 lähtien 15 % + 0,49€ / tilitystapahtuma, ellei ole toisin sovittu yhdessä MiiTime Oy:n sekä palveluntarjoajan välillä.
2.1.2 Lahjakorttien palvelumaksuun lisätään kulloinkin voimassa olevan verokannan mukainen arvonlisävero. Palveluntarjoaja saa tositteet omaa kirjanpitoaan varten sähköpostitse tilityksen yhteydessä. MiiTimella on oikeus lisätä palvelumaksuihin kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero, mikäli arvonlisäverolain muutoksen tai muuttuneen tulkinnan johdosta sitä vaaditaan.
2.1.3 Mikäli MiiTime ei voi suorittaa tilitystä Palveluntarjoajasta johtuvasta syystä (mm. puuttuvasta tai virheellisestä tilinumerosta tai tunnistamistiedoista johtuen) MiiTime ilmoittaa puutteellisista tai virheellisestä tiedosta MiiTimelle ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen virheen havaitessaan.
2.1.4 Mikäli MiiTimen tilitykset viivästyvät MiiTimesta riippumattomista syistä, esimerkiksi yleisten maksuvälineiden tilityksissä olevan kolmannen tarjoaman järjestelmän aiheuttaman viivästyksen vuoksi, MiiTimella ei ole velvollisuutta korvata palveluntarjoajalle tästä mahdollisesti syntynyttä vahinkoa.
2.1.5 Ensisijainen vastuu tietojen oikeellisuudesta on aina palveluntarjoajalla. MiiTime ei ole vastuussa väärien tietojen aiheuttamasta häiriöistä, jotka ovat aiheutuneet palveluntarjoajalle.

2.2 Palvelulahjakortit
Lahjakortit, joissa palvelu on ennalta määritelty, maksetaan palveluntarjoajalle ennalta sovittu summa tuotetusta palvelusta. MiiTime Oy suorittaa lahjakorttien mahdollisen ALV maksun. Näin ollen ALV:n sisältävästä palvelusta palveluntarjoajan ei tarvitse enää maksaa ALV:a tilitettävästä summasta. Alla olevissa taulukoissa on määritelty palveluista tilitettävät summat ja niistä on jo vähennetty mahdollinen arvonlisävero.


HIERONTA

Palvelu – Palveluntarjoajalle maksettava summa
Hieronta 45 minuuttia – 40 €
Hieronta 60 minuuttia – 50 €
Hieronta 90 minuuttia – 70 €
Intialainen päähieronta 45 min – 50 € (ei sis. alv)
Purentalihasten hieronta kertakäynti – 50 €


MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

Palvelu – Palveluntarjoajalle maksettava summa
Fysioterapiakäynti – 60 € / käynti
Osteopatiakäynti – 60 € / käynti
Jäsenkorjaus 90 min – 76 € / käynti (ei sis. alv)

LIIKUNTAPALVELUT

Palvelu – Palveluntarjoajalle maksettava summa
Kuntosali 5-kerran kortti – 40 € (sis. alv)
Kuntosali 10-kerran kortti – 80 € (sis. alv)
Personal trainer – 45 € / treenikerta (sis. alv)
HUOM! Liikuntapalveluiden lahjakorteissa ALV on jo maksettu MiiTime Oy:n toimesta, joten palveluntarjoajan ei tarvitsee maksaa tilitettävästä summasta ALV:a.

Lahjakorteissa ALV on jo maksettu MiiTime Oy:n toimesta, joten palveluntarjoajan ei tarvitsee maksaa tilitettävästä summasta ALV:a.

3. Muutokset

3.1 Palveluntarjoajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava MiiTimelle osoitteeseen info@miitime.fi kaikista tätä sopimusta ja palveluntarjoajan toimintaa koskevista muutoksista. Palveluntarjoajan pitää lisäksi ilmoittaa samaiseen sähköpostiosoitteeseen muuttuneet tiedot kuten muuttuneista yritys-, pankki-, yhteys- tai toimipistetiedoista.
3.2 MiiTime Oy:llä on oikeus estää palveluntarjoajan MiiTime-lahjakorttien käyttö, ml. keskeyttää mahdolliset tilitykset palveluntarjoajalle, jos se havaitsee, että palveluntarjoajan sille antamat tiedot eivät ole oikein tai ovat merkittävästi puutteelliset tai harhaanjohtavat ja se on kehottanut Palveluntarjoajaa täydentämään tietoja.
3.3 Palveluntarjoajan vastuulla on varmistua siitä, että MiiTime Oy:llä on aina oikeat, ajantasaiset ja virheettömät pankkiyhteystiedot.
3.4 Tilinumeroa muuttaessa, yrityksen täytyy esittää todistus pdf-muodossa, jossa käy ilmi, että palveluntarjoaja omistaa kyseisen pankkitilin. Tähän käy esimerkiksi tiliote. Tiliotteesta voi peittää saldotiedot.

4. Sopimuksen voimassaolo ja päättäminen

4.1 MiiTime Oy:n ja palveluntarjoajan välinen sopimus on voimassa toistaiseksi. Lopettamisesta tulee ilmoittaa osoitteeseen info@miitime.fi. Yrityksen tiedot poistetaan 5 arkipäivän sisällä ilmoituksesta MiiTime-sivustolta.
4.2 Palveluntarjoaja voi lopettaa lahjakorttien vastaanottamisen (1) yhden kuukauden irtisanomisajalla. Jos kuitenkin MiiTime-lahjakorttia käyttävä asiakas on tehnyt ajanvarauksen palveluun ennen irtisanoutumisilmoitusta tai sitä seuraavan viiden arkipäivän aikana yli kuukauden päähän, tulee palveluntarjoajan palvella asiakasta ja hyväksyä maksu lahjakortin kanssa.
4.3 MiiTimella ja Palveluntarjoajalla on kummallakin oikeus päättää Sopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli toimii merkittävällä tavalla näiden sopimusehtojen tai toimintaohjeiden vastaisesti.
4.4 MiiTime Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus palveluntarjoajan kanssa, jos ilmenee seuraavia asioita:
4.4.1 MiiTime-lahjakorttia käyttäneet asiakkaat ovat kohdanneet epäoikeudenmukaista kohtelua, syrjintää tai muuta epäasiallista toimintaa asioidessa yrityksessä.
4.4.2 MiiTimella on oikeus muuttaa näitä yleisiä sopimusehtoja. Muutoksesta ilmoitetaan Palveluntarjoajalle (1) kuukausi ennen sen voimaanastumista. Palveluntarjoajalla on siten kuukausi aikaa irtisanoa sopimus, mikäli palveluntarjoaja ei hyväksy uusia tai muuttuneita sopimusehtoja.


5. Muut ehdot

5.1.1 Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään salassa maksutapahtuman yhteydessä mahdollisesti tietoonsa saamat henkilöasiakkaan henkilötiedot sekä käsittelemään kaikkia henkilötietoja voimassa olevien, soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti. Palveluntarjoaja ja MiiTime käsittelevät kumpikin henkilötietoja itsenäisesti rekisterinpitäjinä. MiiTimen kulloinkin voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla MiiTimen verkkosivuilla, osoitteessa www.miitime.fi.
5.1.2 Palveluntarjoajan vastuulla on noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja ja muita heitä koskevia määräyksiä.
5.1.3 Näihin ehtoihin ja Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet pyritään aina ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, ratkaistaan riita oikeusteitse. MiiTime Oy:llä on lisäksi aina oikeus nostaa kanne palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa.